Skip to main content

Miljøpolitikken hos Meiniche

At medvirke til et bedre miljø og et bæredygtigt klima har vi forfulgt siden, og det fortsætter vi ufortrødent med. Organiseret affaldssortering og opdeling af brugte materialer til genbrug foregår gennem autoriserede kanaler – f.eks. Stena, som vi har entreret med i flere år.

Vi har certificeret fokus på miljø forbedring

Meiniche A/S er en moderne bilvirksomhed med klassiske værdier. Vi leverer og servicerer biler og komponenter til bilmærkerne BMW og KIA. Nærværende miljøpolitik gælder for hele vores organisation og sætter rammen for det overordnede miljøarbejde. Meiniche A/S forbedrer løbende sin miljømæssige præstation.
Den 28. marts 2023 har Danmark opbrugt sine naturlige ressourcer for 2023 – endda med en skræmmende rekord som det 15. land i verden. Dagen kaldes den danske Overshoot Day. Vi er glade for at vi´ i det mindste gør en helhjertet indsats for at spare på energien, og sørger for at mest muligt begrænset omfang af affald, borskaffes og genbruges mest muligt. Som Miljø certificeret, sikrer vi sammen med vore samarbejdspartnere, at det hele går rigtigt til. 

Vi fremmer en bæredygtig udvikling i samfundet for at forebygge forurening og fjerne uønskede påvirkninger af miljøet.

Vi optimerer energiforbrug, affaldsproduktion og reducerer forbrug af faremærkede kemiske hjælpestoffer.

Vi sikrer, at vores aktiviteter planlægges, udføres og efterleves under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne, samt at vi efterlever gældende normer for branchen, og omgivelser i øvrigt.

Vi sikrer, at vi efterlever den internationale standard ISO14001 samt miljø- og arbejdsmiljølovgivning og andre miljørelevante krav fra BMW og KIA.

Vi sikrer, at vores indsats resulterer i løbende og målbare miljøforbedringer.

Vi forebygger enhver form for forurening

Vi sikrer at de biler vi sælger og servicerer forurener mindst muligt ved at udføre vores arbejde ordentligt.

Miljøpolitik sidst opdateret 10/1-2023

Sidste Miljøaudit ISO 14001 er bestået 21/2-2022

Vi tager miljø alvorligt

Beslutningen om at medvirke til et bedre miljø er ikke af nyere dato hos Meiniche. Gennem de sidste 5 år hat vi arbejdet målrettet på at forbedre vores miljøudvikling med bl.a. årlig miljøaudit/certificering.

KIA tager miljøansvar alvorligt

KIA er det grønneste bilmærke i Danmark!

Siden 1997 har Danmark gennemført en række tiltag hvad angår CO2-udledningen fra personbiler. De forskellige bilmærkers gennemsnitlige CO2 udslip for både diesel og benzin afslører, at Kia er det bilmærke, som har den laveste CO2 udledning og er dermed et af de meget få bilmærker, som opfylder de oprindelige mål for 2008/09 på 140 g CO2 pr. km. 

KIA tager miljøansvar alvorligt
Alle nye biler bliver på et tidspunkt gamle. En udtjent bil udgør et miljøproblem, hvis den bliver efterladt i naturen. Omvendt er den en kilde til ny råstof, hvis den afleveres og behandles hos en miljøgodkendt autoophugger.