Skip to main content

Miljøpolitikken hos Meiniche

Beslutningen om at medvirke til et bedre miljø er
ikke af nyere dato hos Meiniche. For mere end
30 år siden forærede vi alle vores kunder en solid
indkøbspose af kanvas til erstatning for plasticposerne, der allerede dengang udgjorde et problem for naturen. Nogen har den endnu!

At medvirke til et bedre miljø og et bæredygtigt klima har vi forfulgt siden, og det fortsætter vi ufortrødent med. Organiseret affaldssortering og opdeling af brugte materialer til genbrug foregår gennem autoriserede kanaler – f.eks. Stena, som vi har entreret gennem mange år. Vi er Miljøcertificeret efter Standarden ISO 14001. 

Med årlig ISO 14001 Miljø auditering holser vi os skarpe.

Vi tager miljøansvar alvorligt

Hos Meiniche samarbejder løbende med flere professionelle aktører om optimering og forbedring af miljø, procedurer og arbejdsgange i vores forretning. Med fastlagte procedurer undgår vi spildtid til gavn for både miljøet,  os selv og vores kunder. Vi sætter os årlige mål for forbedringer, og monitorerer vore indsatser og udbytter deraf løbende.

Alle nye biler bliver på et tidspunkt gamle. En udtjent bil udgør et miljøproblem, hvis den bliver efterladt i naturen. Omvendt er den en kilde til ny råstoffer, hvis den afleveres og behandles korrekt og anstændigt hos en miljøgodkendt autoophugger.

Årlig recertificering gir fokus på løbende kontrol og forbedring.

Vi har certificeret fokus på miljø forbedring – Miljøcertificering ISO 14001

Meiniche & Bayern AutoGroup. Holstebro er en moderne bilvirksomhed med klassiske værdier. Vi leverer og servicerer biler og komponenter til bilmærkerne BMW, MINI  og KIA. Nærværende miljøpolitik gælder for hele vores organisation og sætter rammen for det overordnede miljøarbejde. Meiniche A/S forbedrer løbende sin miljømæssige præstation. Vi er i øvrigt Danmarks eneste Miljøcertificerede forhandler. 

  • Vi fremmer en bæredygtig udvikling i samfundet for at forebygge forurening og fjerne uønskede påvirkninger af miljøet.
  • Vi sikrer, at vores aktiviteter planlægges, udføres og efterleves under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne, samt at vi efterlever gældende normer for branchen, og omgivelser i øvrigt.
  • Vi sikrer, at vores indsats resulterer i løbende og målbare miljøforbedringer.
  • Vi sikrer at de biler vi sælger og servicerer forurener mindst muligt ved at udføre vores arbejde ordentligt.
  • Sidste Miljøaudit ISO 14001 er bestået 12/4-2023

  • Vi optimerer energiforbrug, affaldsproduktion og reducerer forbrug af faremærkede kemiske hjælpestoffer.
  • Vi sikrer, at vi efterlever den internationale standard ISO14001 samt miljø- og arbejdsmiljølovgivning og andre miljørelevante krav fra BMW/MINI og KIA.

  • Miljøpolitik sidst opdateret 10/1-2023
Vi holder løbende øje med om vi kan hjælpe lidt til.

Socialt ansvar og sponsorater

Vi har fra barnsben haft fokus på det sociale ansvar.
Vi har medarbejdere på deltid, Flexjob og skånejob, som ellers ville være henvist til førtidspension.  Vi har desuden praktikanter på værkstedet jævnligt.

Et godt team består af mange forskellige elementer.

Som en del af lokalsamfundet støtter vi op om initiativer
og arrangementer, som vi mener, gør en hjerteforskel, heriblandt:
FC Midtjylland Samfund – hjælp til unge.
Kræftens Bekæmpelse- Virksomheder mod kræft
Little Big Help – et verdenseventyr
   Miles for money. 
Klassiske Dage i Holstebro
• Hvad der måtte give god mening… og hjertebanken.

Har du lyst til at arbejde sammen med os ?

Se om vi har et jo til dig!

Har du læst vores site, og kunne du måske nu eller senere have lyst til at arbejde sammen med og i en af vore afdelinger, så kig her!